Centrum voor creativiteit, inspiratie en ontwikkeling

 

Framer Framed

N
In deze workshop hebben wij zes Surinaamse senioren die de Digital Workshop van Frigiti Tori hebben gevolgd. De worshop bestond uit vier onderdelen:
1. Een persoonlijke Surinaamse digitale filter maken.
2. Een pion voor het bordspel voor het kleien.
3. Je eigen vergeten verhaal opnemen.
4. Gezegdes en lijfspreuken bedenken of opschrijven voor het spel.

E
Six Surinam seniors collaborated in Frigiti Tori’s Digital Workshop. This workshop consisted of four parts:
1. Creating a personal Surinam digital filter.
2. Creating a Surinam token or game character for the board game in clay.
3. Record your own personal story.
4. Create your own or write down exisiting Surinam sayings and wisdom, to be used in the game. 

About Homing   About Us  

E: Welcome.homing@gmail.com  ︎   Wij bedenken Ideeën en projecten om oplossingsvaardigheden te stimuleren.
o