Centrum voor creativiteit, inspiratie en ontwikkeling

Storytelling Event:

Frigiti Tori
Framer Framed


NL

Frigiti Tori, wat vertaald uit het Surinaams Vergeten Verhalen betekent, is een project van Homing in samenwerking met enkele Surinaamse ouderen die in Amsterdam wonen. Op zaterdag 2 oktober nodigen we je uit bij Framer Framed aanwezig te zijn voor onze workshop: "Het vertellen van de vergeten verhalen". Ontdek de veerkracht van onze oudere generatie die de uitdagingen van migratie en de pandemie behelst.

Programma

13:00 – De deuren open

13:30 – Welkom en introductie door Homing

13:45 – Verhaal één

14:00 – Verhaal twee

14:15 – Pauze met Surinaams eten en drinken

15:00 – Verhaal drie

15:15 – Groepsdiscussie

15:30 – Einde programma en bedankjes


E

Frigiti Tori, which translated from Surinam means forgotten stories, is a project by Homing in collaboration with the Suriname elderly people that are based in Amsterdam. On Saturday the 2nd of October, we invite you to join us at Framer Framed for our ongoing reflective storytelling workshop; drawing from the hearts and minds of the elderly Suriname community. Come explore the power of resilience in personal stories of migration and the pandemic.

Program

13:00 – The doors open

13:30 – Welcome and introduction by Homing

13:45 – Story one

14:00 – Story two

14:15 – Break with Suriname food and drinks

15:00 – Third story

15:15 – Group discussion

15:30 – End of the program and thanksAddress

Oranje-Vrijstaatkade 71

1093 KS AmsterdamAbout Homing   About Us  

E: Welcome.homing@gmail.com  ︎   Wij bedenken Ideeën en projecten om oplossingsvaardigheden te stimuleren.
o